Burnin

burn out

Програма за превенция и справяне с професионално прегаряне

Предназначено за мениджъри, специалисти по човешки ресурси, както и всякакви специалисти в компаниите, които отговарят за програми за превенция и възстановяване от професионално прегаряне. 

 

Времева рамка

Процес на онлайн записване:

03.12.2020г.-15.01.2021г.

Старт на 1ва група записали се от програмата

 20.01.2021г

At the Office
BurnIn BurnOut

Специалисти/

мениджъри по управление на човешки капитал

Продължителност 8 модула по 1 час  всеки (обща продължителност 8ч.) и

30 мин индивидуални задачи за всеки модул

At the Office
Strong Leaders, Strong Future

Мениджъри 

Strong Leaders, Strong Future 

Продължителност 8 модула по 1 час  всеки (обща продължителност 8ч.) и

30 мин индивидуални задачи за всеки модул

At the Office
Strong Minds, Strong Future

Програма за поддържане и развитие на професионален потенциал

Продължителност 4 модула по 1 час  всеки (обща продължителност 4ч.) и

30 мин индивидуални задачи за всеки модул

Форма за записване в програма BurnIn BurnOut 
arrow&v

Формата е попълнена успешно!