Имате нужда от промяна в организационната структура, оптимизиране на процеси и надежден партньор, с който да планирате и извършите организационната промяна 
Ще ви помогнем:
  • да си дефинирате целите на  организационната промяна
  • да си изясните обсега на влияние и засегнатите страни/роли  
  • да си дефинирате и проведете комуникационна стратегия 
  • да изготвите дизайн на всички процеси 
  • да се оценят рисковете /финансови, репутационни, юридически и др./
  • да изготвите стъпки/мерки на промяна 
  • да изготвите и проведете обучения /мениджърски, на агентите на промяна, за нови умения и др./
  • да имплементирате новата структура 
  • да измервате процеса на промяна по време на всяка една от стъпките на промяна 

Ако планирате организационна промяна,

ние можем да бъдем вашият надежден, здравословно критичен и 

партньор, който ще ви подкрепи в провеждането на здравословна организационна промяна, която ще засили вашата ефективност и бизнес успех. 

Едни от най-тежките етапи на промяната е, когато се налага да освобождавате хора. Ние ще ви помогнем да го направите по най-щадящ за хората и за бизнеса ви начин.  
Digital World Map
Свържете се с нас, ако планирате организационна промяна и си търсите партньор

Thanks for submitting!

ИНФО ЗОНА
на български