Businessman

Програми за развитие на мениджърски потенциал

2021
Тази страница е за всички, които им предстои или вече заемат мениджърска позиция и биха искали да развиват своите професионални умения.  
Тук ще откриете материали, обучения, семинари, които да са в полза на специалистите,  тяхното професионално развитие и поддържане на актуални умения. 

Предстоящи събития