top of page

Как се чувствам на работното си място?

Brainstorming

Годината е предизвикателна. Пълна с непредсказуемост на средата и базова несигурност, която предизвиква всички нас да се притесняваме за здравето на нас и близките си. В същото време толкова се промени начинът, по който общуваме, работим, живеем. Някои от нас останаха без работа, други се притесняват за работните си места, а мениджърите бяха предизвикани в тази среда да търсят нови начини за управление и постигане на целите, които имат. 

В търсенето на начин да се справим с всичките предизвикателства, които ни заливат, търсим отговори, които мислим, че са важни. Те са важни за бизнеса, но са важни и за всеки един отделен работещ човек. 

Затова и вярваме, че трябва да се пита. И в тази връзка започнахме да питаме и се надявахме, че ще получим достатъчно отговори, които да помогнат на всички нас - на бизнес, но и на всички нас като работещи хора. 

Може би някои от въпросите не са удобни. Най-вероятно отговорите на някои от тях, мениджърите няма да искат да чуят. Но вярваме, че сега повече от всякога е време, в което не трябва да се притесняваме да задаваме въпроси, но и да даваме открито нашето мнение. Само така можем да имаме шанс за подобряване на средата след тази криза, в която живеем в момента. 

Винаги сме вярвали, че истински реализирани са само тези, които вярват в това, което правят; харесва това, което правят; е полезно не само за тях, това, което правят; влагат не само частица от уменията и знанията, но и сърцето си в това, което правят. И го правят в среда, с която влизат в синергия, за да реализират своите резултати.

Колкото и да си говорим по темата, често забравяме, че резултатите на една компания е съвкупност от знанията, уменията и резултатите на всички, които се трудят за нея.

Изследването "Как се чувствам на работното си място по време на пандемия?" напомня, че всичките тези точки са важни. И преминаването през такава криза като настоящата, ще е възможно само ако всички работим за преминаването през нея.

Днес представяме резултатите му и сме убедени в полезността да има обратна връзка и двупосочност в диалога между работодатели и хората в екипите им.

Някои от резултатите изненадаха и самите нас. 

И преди всичко, бихне искали да благодарим на всички 1189 участници, които отделиха от времето си, за да дадат обратната си връзка към работодателите си. Без тях тази снимка за това как се чувстват хората на работното си място по време на пандемия, нямаше да бъде възможна.

Всеки един от участвалите в проучването и оставили мейлите си, ще получат резултатите след тяхното представяне. 

Резюме на резултатите:

Основна цел: Да проучи нагласите на работещите към настоящата ситуация с C-19, нивото им на удовлетвореност на работното им място. Както и условията, които е създал работодателят, за да намали нивото на трвожност.

Технология и обхват: проучването е проведено изцяло онлайн и обхваща участници от различни браншове, възрастови групи, йерархични нива, пол и региони в България.

Анонимно:Всеки от участниците се е включил анонимно и по свое желание.

 

Времева рамка: С продължителност от 30 октомври до 5 декември 2020г., в който въпросникът е бил достъпен за попълване на кандидатите.

Участници: В проучването са се включили 1189 участници, 28.9 % мъже и 71.1% жени.

Браншове: Най-много участници има от IT сектора (24%), производство (11%), търговия на дребно 10%, здравеопазване 7,3 %, транспорт и логистика 7,2%, търговия на едро 6%, образование 6%, BPO 5,6 %, банков сектор 5%, телекомуникации 4%, държавна администрация 4%, енергетика 4%, хотелиерство и ресторантьорство 2%, фармация 1%, Електронна търговия, НПО, Мебелно производство, Консултантски услуги, ПР, Изкуство са с незначителни проценти в разпределението.

 

45,3 % хората казват, че не се чувстват притеснени за здравето на работното си място. Докато останалите проценти са свързани и варират от известна до много голяма степен на притеснение.

Една много голяма част от работодателите са взели мерки, за да предпазят здравето на служителите си на работното си място (67,1%), а около една трета (19,1%) се чувства много притеснени въпреки взетите мерки. Останалите проценти са разпределени за работодатели, които не са взели никакви мерки за предпазването на здравето на служителите си или са взели, но смятат, че са недостатъчни.

От мерките, които са взети от работодателите най-голям процент (20.7%) са създаването на инструкции за препазване на здравето в условията на пандемия и (20,8)са осигуряването на дезинфектанти и маски. На следващо място са организацията за работа в хоум офис (15,1%) и изолация на екипите, така че те да бъдат предпазени (14,3%).Сред практиките се нареждат и измерването на температура в офиса, осигурени предпазни ръкавици, заплащането на PCR тестове и осигуряване на допълнителна медицинска грижа.

Въпреки обстоятелствата значителен процент от хората се чувстват спокойни и уверени на настоящото си работно място (63,3%), докато останалият процент има колебания и липса на сигурност поради намаляване на възнагражденията и освобождаване на служители. Почти идентични проценти излизат, когато са търсени отговори на въпросът дали има съкращения вече като 63,1% отговарят, че не е имало. Останалата част са отговорили, че вече са имали такива или им предстоят.

Интересно би било дали по време на такава криза хората, които не са принудени да търсят ново работно място се замислят да го направят. Оказва се, че само над 50% не мислят за смяна на работните си места, а останалите са потенциални за това да сменят работното си място, като една част обмислят да го напрвят още по време на пандемията.

И как пандемията промени начина, по който работим и живеем? Оказва се, че за една значителна част се е променил начинът на общуване с другите (41.2%). На една част се е наложило да балансират между работата в хоум офис и задълженията по отглеждане на децата едновременно. На други, които нямат партньор в живота е увеличило усещането за самота, а на трети проблем се явява, че са намалели обемите от работа. А 24,7% споделят, че се е променил значително начина, по който работят.

 

В ситуацията на криза на няколко нива едни от първите бюджети, които компаниите преразглеждат, са бюджетите за персонала и затова в проучването потърсихме как са се променили практиките през 2020г. Оказа се, че 69,3% не са имали промени в нивата на възнаграждения. За малко над една пета от участниците е имало промени в нивата на възнаграждения, като на най-значителен процент от хората са били намалени от 10 до 30% от възнагражденията им. А за около 5% от хората е имало промяна с над 50% надолу. Една от големите изненади, която в настоящото изследване няма как да бъде проверена е, че за малко над 10% от участниците е имало увеличение на възнагражденията.

 

 

В пакетите социални придобивки също има промени като за около 25% от хората е имало промени или са били спрени, за почти 50% са били запазени, а останалата част стподелят, че не са имали такива.

Темата за нивата на възнаграждения и придобивки ще бъде продължена в много по-големи детайли. И ще има за цел да анализира ситуацията с нивата на възнаграждения, но от гледна точка отново на служителите. Всеки, който иска би могъл да се включи в следващото проучване на сайта на Casus Futura.

Една от основните теми в проучването е да се споделят примери за добри и неуспешни работодатели, като списъкът е доста дълъг. Това, което прави впечатление, че има работодатели, които присъстват и в двата списъка. С данните от проучването ще се опитаме да бъдем максимално полезни на работодателите и след анонсиране на резултатите всеки един работодател от двата списъка ще получи известие, че е попаднал в тях. Като онези работодатели, които не са се справили особено добре, ще получат и препоръки при интерес от тяхна, страна за по-дълбоко проучване чрез обратна връзка за удовлетвореността на техните служители.

Това, което е много важно да се знае, че тази криза ще има своя край, въпреки мащабите си. Тя успя да разтърси не само икономиката, но и създаде големи потенциали от страх у хората за работните им места, за тяхното здраве и това на близките им.

 

#проучванеработодатели #проучванеслужители #Каксечувствамнаработнотосимястоповременапандемия #ПоведенческаИкономика #ЧовешкиРесурси #икономика #лидерство #COVID19 #HR #CasusFutura

bottom of page