top of page
Slide 64.jpeg
Програмата е напълно безплатна, подкрепяща инициатива, която има за цел да подпомогнеспециалисти от 1ва линия, кооито са подложени на изключително високи нива на стрес: 
  • Медицински работници 
  • Служители на МВР
  • Журналисти 
  • Учители 
Тя ще предоставя подкрепа със следните ресурси:
  1. 2 Онлайн сесии с продължителност на една сесия от 30 мин със специалист,  който да подпомогне всеки един от участващите в програмата да и изградят успешна и индивидуална стратегия за справяне със стреса, така че да не достигне до професионално прегаряне и емоционален и физически срив. 
  2. Онлайн тестване за идентифициране на областите, които трябва да бъдат включени в индивидуалната 
  3.  Онлайн материали, които да подпомогнат процесът на справяне  
Ако сте специалист на 1-ва линия и искате да се включите в програмата бихте могли да заявите своето участие. 
bottom of page