top of page

HR

работилница

HR работилницата е серия от събития, насочени към специалисти по управление по човешките ресурси. Събитията целят изграждане на практически и бизнес фокусирани умения, които са необходими не само на HR специалистите, но и на мениджърите, които подбират, оценяват, мотивират или дори уволняват служители.

Дейностите са подходящи както за специалисти, които имат необходимост от повече умения за навлизането в процесите, така и за специалисти, които имат богат практически опит и знания.

Модулите са 6 през цялата 2019-2020 г. и са с кратка продължителност. Съдържат теория, практика и различни и разнообразни упражнения и дейности за учене и развиване на умения.

Как да уволним служител?

ДАТА: 26.02.2018 г.

Лесно ли е да уволниш служител? А такъв, когото харесваш?

Какви са начините да го направиш?

Какви са причините да освободиш служител, ако си добър мениджър?

Как да проведеш разговор със служител, който уволняваш и да управляваш емоциите в този процес?

Има ли трудо