top of page
White Structure
3D Shapes

01

ТЕНДЕНЦИИ

02

КАЗУСИ

03

РЕШЕНИЯ

10:00

2022 на фокус - тендеции, промени и предизвикателства

10:30

Какъв е ЧР професионалистът на настоящето и бъдещето? 

11:00

Тази секси работодателска марка и колко ще е скъпа тя?

11:30

Как ще привличаме и задържаме добрите служители?

12:00

Зареждаща почивка 

13:00

Как повлия кризата на културата и атмосферата в компаниите? 

13:30

Кои са новите лидерски стилове, които кризата създаде? 

14:00 

HR tech - тенденции, необходимост и нови решения 

14:30

Променихме ли много структурите на организ