top of page

Нагласите и очакванията на търсещите работа към работодателите, процесите на кандидатстване и започване на работа 2018,

България 

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Една от най-силните движещи сили на пазара на труда е силата на кандидатите с техният опит, знания, умения, но и мнението и впечатленията, които остават в работодателите, но и това, което работодателите остават у тях. 

Кандидатите за работа са потенциални клиенти, потенциални партньори, но и потенциален канал за препоръки на подходящи кандидати. Дори и след като не сте намерили пресечни точки като работодател. Онези от вас, които са се занимавали с обслужване на клиенти или са правили обучения по темата ще се сетят бързо за това на колко хора ще каже един недоволен кандидат за работа. 

Дойде времето, в която работодателите да отдадат необходимото внимание на всеки един, който влиза в процес на подбор при тях. Наясно сме, че тази задача не е никак лесна, трудоемка е, понякога даже почти невъзможна за решаване, защото кандидатите за работа вече не са доволни на автоматизираните решения, с които им изпращаме темплейтни писма.

 

Дойде време, в което ще се наложи да преосмислим инструментите, които използваме, както и да проверим партньорите и каналите си за подбор, за да сме сигурни, че ни осигуряват качество и надеждност. 

 

Едно е сигурно, че търсенето и наемането на нови служители е една от най-бързо променящите се дейности в управление на човешкия капитал. И една от най-скъпоструващите, която се отразява в сериозно увеличение на бюджетите за подбор. 

Приоритетни теми в изследване за 2018:

• Да се проучи мнението на една голяма група от хора, които са в ролята си на търсещи работа.

 

• Мнението на търсещите работа би могло да се използва за подобряване на политиките и процесите по подбор и ще се използват все по-често от работодателите.

 

• Да се очертаят възможности за използване на обратната връзка на търсещите работа за подобряване на процесите по търсене и намиране на служители, създаване и развитие на работодателска марка, дори при развитие на уменията на специалистите по подбор и мениджърите, които се включват в процеса по избор;

Били ли сте някога кандидат за работа? 

Ако някога сте били в ситуацията да си търсите работа, сигурно сте имали някои от следните предизвикателства: 

 • Да нямате представа кои са добрите работодатели на пазара 

 • Да не знаете откъде да потърсите актуална информация за подходящи позиции 

 • Да се чудите кой е подходящия канал да се свържете с работодател 

 • Да не знаете как да направите своята автобиография 

 • Да не знаете дали има по-пряк път в намирането на работа 

 • Да не знаете как да направите впечатление на онези, които могат да се окажат по-прекия път към намирането на подходящата позиция 

Guy on SUP

Налагало ли ви се е някога да търсите кандидат за работа? 

Swimming with Shark

Ако някога сте били в ситуацията да търсите подходящи кандидати за работа, сигурно сте имали някои от следните предизвикателства: 

 • Да не знаете къде да търсите добрите кандидати на пазара  

 • Да не знаете откъде да потърсите актуална информация за пазара на труда 

 • Да се чудите кой е подходящия канал да се свържете с подходящите за вас кандидати  

 • Да се опитате да измислите по-интересна кампания 

 • Да се опитате да прогнозирате разхода си за намиране на нови кандидати, без да се налага да го увеличавате

Кои са инструментите, които биха могли да подпомогнат и работодатели, но и търсещи работа в процеса на търсене на нова подходяща работа? 

Какви са възможностите да се съкрати процесът, в който да се карат кандидатите да попълват и изпращат едни и същи документи на стотици работодатели, без да имат съществена информация за компанията, но и за самата позиция? 

Как може да се увеличи видимостта на важната техническа информация за позициите, които биха могли да подпомогнат работодателите в това да привлекат подходящите кандидати за работа, а да не получават хиляди автоматични автобиографии? 

Как може да се увеличи достоверността на информацията за работодателите? 

 Резултатите от изследване 2018г. бихте могли да изтеглите тук 

bottom of page