Volcano Hiker

Живот по ръба- Нагласи и очаквания на търсещите работа

 

03 юли  2019, Интерпред, зала G3 София

 

КАКВИ СА НАГЛАСИТЕ НА ТЪРСЕЩИТЕ НОВА РАБОТА?

През 2018 проведохме първото по рода си изследване на българския пазар, с което да направим по-задълбочен анализ на причините, които кандидатите за работа посочват като добри или лоши практики в процеса на търсене на работа. Някои от тях се оказаха изненада и за самите нас, въпреки че от години наблюдаваме тенденциите и измененията в практиките, които използват работодателите, когато си търсят нови служители. На събитието Working on the Edge - the Voice of the Candidates ще бъдат представени резултатите от изследването от 2018 и какво предстои през 2019 като надграждане и с какво би могло да бъде полезно на работодателите.

 

Събитието е подходящо за:

ЧР Мениджъри, специалисти ЧР, рикрутъри и други специалисти, които имат отношение и интерес към актуалните тенденции към намирането на подходящи служители. А какво по-актуално от гласът на хората, които си търсят работа?

 

Програма:

09:00-10:00 Тенденции в практиките за намиране на нови служителите

10:00-11:00 Представяне на изследване Working on the Edge - the Voice of the Candidates и представяне на резултатите от изследването за 2018г.

11:00-11:30 Кафе пауза

11:30-12:30 Силата на кандидатите през 2019 - представяне на новостите на изследването, които предстоят през 2019

Приоритетни теми в изследване за 2018:

• Да се проучи мнението на една голяма група от хора, които са в ролята си на търсещи работа.

• Мнението на търсещите работа би могло да се използва за подобряване на политиките и процесите по подбор и ще се използват все по-често от работодателите.

• Да се очертаят възможности за използване на обратната връзка на търсещите работа за подобряване на процесите по търсене и намиране на служители, създаване и развитие на работодателска марка, дори при развитие на уменията на специалистите по подбор и мениджърите, които се включват в процеса по избор;

 

Една от най-силните движещи сили на пазара на труда е силата на кандидатите с техният опит, знания, умения, но и мнението и впечатленията, които остават в работодателите, но и това, което работодателите остават у тях.

Кандидатите за работа са потенциални клиенти, потенциални партньори, но и потенциален канал за препоръки на подходящи кандидати. Дори и след като не сте намерили пресечни точки като работодател. Онези от вас, които са се занимавали с обслужване на клиенти или са правили обучения по темата ще се сетят бързо за това на колко хора ще каже един недоволен кандидат за работа.

Дойде времето, в която работодателите да отдадат необходимото внимание на всеки един, който влиза в процес на подбор при тях. Наясно сме, че тази задача не е никак лесна, трудоемка е, понякога даже почти невъзможна за решаване, защото кандидатите за работа вече не са доволни на автоматизираните решения, с които им изпращаме темплейтни писма.

Дойде време, в което ще се наложи да преосмислим инструментите, които използваме, както и да проверим партньорите и каналите си за подбор, за да сме сигурни, че ни осигуряват качество и надеждност.

Едно е сигурно, че търсенето и наемането на нови служители е една от най-бързо променящите се дейности в управление на човешкия капитал. И една от най-скъпо струващите, която се отразява в сериозно увеличение на бюджетите за подбор.

Били ли сте някога кандидат за работа?

Ако някога сте били в ситуацията да си търсите работа, сигурно сте имали някои от следните предизвикателства:

Да нямате представа кои са добрите работодатели на пазара

Да не знаете откъде да потърсите актуална информация за подходящи позиции

Да се чудите кой е подходящия канал да се свържете с работодател

Да не знаете как да направите своята автобиография

Да не знаете дали има по-пряк път в намирането на работа

Да не знаете как да направите впечатление на онези, които могат да се окажат по-прекия път към намирането на подходящата позиция

Налагало ли ви се е някога да търсите кандидат за работа?

Ако някога сте били в ситуацията да търсите подходящи кандидати за работа, сигурно сте имали някои от следните предизвикателства:

Да не знаете къде да търсите добрите кандидати на пазара

Да не знаете откъде да потърсите актуална информация за пазара на труда

Да се чудите кой е подходящия канал да се свържете с подходящите за вас кандидати

Да се опитате да измислите по-интересна кампания

Да се опитате да прогнозирате разхода си за намиране на нови кандидати, без да се налага да го увеличавате

Кои са инструментите, които биха могли да подпомогнат и работодатели, но и търсещи работа в процеса на търсене на нова подходяща работа?

Какви са възможностите да се съкрати процесът, в който да се карат кандидатите да попълват и изпращат едни и същи документи на стотици работодатели, без да имат съществена информация за компанията, но и за самата позиция?

Как може да се увеличи видимостта на важната техническа информация за позициите, които биха могли да подпомогнат работодателите в това да привлекат подходящите кандидати за работа, а да не получават хиляди автоматични автобиографии?

Как може да се увеличи достоверността на информацията за работодателите?

Изследването, което ще бъде проведено на българския пазар на труда през 2019 ще има за цел да събере още по-актуална и таргетирана информация.

 

Място на провеждане: зала G3 Интерпред, София

 

Билети:

Местата са ограничени и бихте могли за запазите своето място тук.